Facebook
Instagram

Po-Pá 8-22 Hod.

So-Ne 9-21 Hod.

Silový trénink – prevence a terapie

Koncept

V průběhu lidského života vykazuje silová křivka svalů krátkou fázi nabývání sil a dlouhou fázi jejich ubývání.
Od 25. roku až do konce života ztrácí tělo 30 až 40 procent svalové hmoty.

Pokud se proti tomu nic neudělá, svalovou tkáň postupně nahradí tkáň vazivová a tuková. Pojmem stárnutí tak často označujeme něco, co je spíše výsledkem pasivity a chybějícího tréninku. Samotný pohyb však k udržení výkonného těla nestačí. Kvalita pohybu je dána velikostí odporu, který je při něm třeba překonat. Klíčovou kompetencí našeho silového tréninku  je exaktní dávkování a preventivní či terapeutická aplikace tohoto odporu.

Nabízíme zdravotní silový trénink jakožto standardizovanou službu. Co to znamená? Na základě vědecky podložených poznatků nabízíme silový trénink coby preventivní a terapeutické opatření. Díky možnosti výběru ze dvou druhů tréninků zákazník vždy získá správné individuální řešení.

Silový trénink jako prevence
Preventivní trénink slouží k všeobecnému posílení. Díky silovému tréninku si zákazník zachová zdraví a výkonnost pro činnosti všedního dne, povolání a sport. Důkladný úvodní trénink a pravidelné tréninky v doprovodu instruktora jsou zárukou úspěchu cvičení.

Silový trénink jako terapie
Pod lékařským dohledem a terapeutickým vedením terapie umožňuje bezpečný a cílený nárůst svalové hmoty i při silnějších obtížích pohybového ústrojí. Po ukončení terapie je dlouhodobý efekt udržován samostatným tréninkem.

Důraz klademe na záda

V západních průmyslových zemích trpí 80 procent obyvatel během svého života bolestmi zad. Právě této cílové skupině nabízí náš silový trénink prostřednictvím svých služeb účinné řešení. Bolest zad prioritní záležitostí.

Hlavní myšlenkou je přínos zákazníkovi silový trénink pomáhá zákazníkům plnit jejich přání být zdravý a dobře vypadat. Nabídka oslovuje zejména racionálně zaměřené jedince, kteří si chtějí udržet své tělo výkonné, atraktivní a bez bolestí při vynaložení minimálního úsilí.

Zdravotní silový trénink nelze chápat jako sport, trávení volného času či jako seberealizaci, nýbrž jako nezbytné „hygienické opatření“. Tréninkem se pohybové ústrojí vypracuje a udržuje ve formě tak, aby se vytvořily nezbytné předpoklady pro zdolávání činností všedního dne, v povolání i ve sportu.

Samostatný trénink

Při první návštěvě pomocí dotazníku zjistíme váš momentální fyzický stav.

Vytvořit si silný základ
Nejsou-li diagnostikovány žádné závažné zdravotní obtíže, následuje důkladný úvod do samostatného tréninku. Instruktor sestaví zákazníkovi individuálně přizpůsobený program, který je v souladu s jeho tréninkovými cíli.
Zákazníka uvedeme do cvičebního programu  v doprovodu instruktora.

Být na dlouhou dobu v dobrých rukou
Po zakončení úvodní fáze zákazník trénuje samostatně. Dlouhodobý tréninkový úspěch zajišťují pravidelné kontrolní tréninky v doprovodu instruktora a průběžné přizpůsobování cvičebního programu. Tréninkové cíle se mohou v průběhu času změnit.

Při trénincích v doprovodu instruktora mají zákazníci možnost konzultovat tréninkový program s ohledem na vliv jejich povolání, cíle týkající se sportu nebo změny podmíněné nemocí. Poté lze sestavit odpovídající výběr cviků. V případě otázek či jakýchkoli nejasností je zákazníkům neustále k dispozici personál provozovny. Ten je rovněž zárukou kvalitního tréninku.

Silová terapie

Silová terapie se doporučuje, pokud zákazník trpí silným deficitem svalové hmoty, chronickými bolestmi zad či šíje nebo obtížemi kyčelního, kolenního či ramenního kloubu. Studie ukázaly, že bolesti zad a šíje jsou často spojené s problémem příliš slabých hlubokých zádových svalů. Malé svaly stabilizují a chrání páteř. Čím jsou slabší, tím spíše se mohou dostavit obtíže. Páteř a klouby lze stabilizovat pomocí systematického posílení.

Sílou proti bolestem
S přibýváním svalové hmoty často výrazně ubývají obtíže. Značně se zvyšuje výkonnost, stoupá síla a vytrvalost páteřního svalstva, zvětšuje se pohybový rozsah a postupně se vyrovnávají svalové dysbalance. Znatelného úbytku obtíží či úplného ústupu bolestí lze docílit u 75–80 procent zákazníků.

Přínos silového tréninku

Silový trénink ulehčí vašemu tělu, neboť čím více svalové hmoty máte k dispozici na kilogram tělesné váhy, tím větší sílu dokážete vyvinout. Trénované tělo vám proto bude připadat lehčí. Existuje však ještě mnoho dalších výhod:

Čerpat sílu v každém věku
Od třicátého do osmdesátého roku života ztrácí člověk přibližně třetinu své síly, pokud proti tomu nic neudělá. Svalovou hmotu nahradí tuková a vazivová tkáň, což je nepříznivý vývoj. Přibývá váhy, kterou tělo musí nést, zatímco svalová síla ubývá. Pomáháme v mladém věku získat co nejvyšší úroveň síly, v pozdějších letech pak si ji udržet či dohonit zanedbané.

Slabé zádové svalstvo, obzvláště pak příliš slabé hluboké zádové svalstvo, představuje největší riziko bolestí zad. 80 procent obtíží má svůj původ právě zde. Preventivní silový trénink nabízí účinné řešení.

Působit proti onemocněním látkové výměny
Význam svalstva jakožto největšího orgánu látkové výměny výrazně přesahuje funkci „motoru“, který nám umožňuje pohyb. Svalstvo hraje hlavní roli také v kostním metabolismu a látkové výměně cukrů a tuků. Na stavu svalstva tak do značné míry závisí jak množství energie a tepla, tak i hormonální regulace. Trénované svalstvo může lépe plnit své úkoly.

Posílit kosti
Silový trénink představuje efektivní metodu jak v prevenci, tak i v terapii osteoporózy (řídnutí kostí). Cvičení má dlouhodobý potenciál úspěchu a jeho účinek se prokazuje dvojnásobně. Dojde-li k navýšení svalové hmoty, kosti se stimulují k ukládání většího množství vápníku. Tím se zvýší jejich stabilita. Navíc se zlepší intramuskulární koordinace, zkrátí se doba reakce svalu. Stupňuje se tak senzomotorika, která snižuje riziko pádu.

Stimulovat spalování tuků a zpevnit postavu
Tuků se lze zbavit pouze jejich spalováním. „Motorem“ tohoto spalování je v první řadě svalstvo. Kdo má málo svalové hmoty, spaluje málo tuků. Více svalů tedy znamená zvýšené spalování tuků a snazší hubnutí. Silovým tréninkem se dále svalstvo napíná, což má pozitivní účinek na naši postavu.

Zlepšit si držení těla
Špatné držení těla není zlozvyk, ale vyjadřuje nedostatek síly. Síla nestačí na to, aby po celé hodiny podpírala záda a ramenní pletenec. Přibližně po půl roce trénování se napraví veškeré svalové dysbalance a vadné držení těla.

Zvýšit si pohyblivost
Během všedního dne nikdy nevyužíváme plný rozsah pohybu jednotlivých svalů, čímž se časem snižuje jejich pohyblivost. Cvičením na strojích se svaly trénují v plném rozsahu pohybu, a proto se jejich pohyblivost během krátké doby opět zvýší.

Vytvořit si základ pro zdravý sport
Silový trénink optimálně připravuje svaly a klouby na všechny druhy sportů. Vyrovnává jednostranné zátěže vyplývající ze sportovních specifik různých technických a vytrvalostních tréninků. Tím se snižuje riziko poranění.

Trénovat účinně
Tréninková metodika zaručuje velmi dobrý tréninkový úspěch již při dvou třicetiminutových trénincích týdně.

Tréninkové cíle

Lidem, kteří jsou připraveni přijmout zodpovědnost za své zdraví a kteří se chtějí ze zdravotních důvodů věnovat silovému tréninku, nabízíme možnost, jak této své potřebě vyhovět – pod kompetentním vedením, při dobrém poměru ceny a výkonu a za minimálního časového nasazení.

Nejčastěji jmenované cíle zákazníků jsou:

Celkové posílení 35 %
Posílení zad 33 %
Zbavení se bolestí 14 %

Přibližně 60 procent zákazníků dosahuje minimálně poloviny svých tréninkových cílů již v prvním roce tréninku a v následujících letech jejich podíl překračuje 80 procent.

Podíl žen mezi trénujícími činí 53 procent. 65 procent zákazníků je zaměstnaných, 57 procent z nich tráví převážnou část pracovní doby vsedě.

Stroje

Trénujeme na speciálních strojích. Používají se tréninkové stroje nové generace otestované firmou TÜV. Splňují požadavky účinného, dynamického, koncentrického i excentrického silového tréninku s variabilním odporem:

  • Svaly a svalové skupiny lze trénovat izolovaně.
  • Stroje nabízí koncentrický i excentrický odpor.
  • Vedené pohyby nahrazují nudné učební procesy.
  • Trénuje se plný rozsah fyziologického pohybu.
  • Stroje se nastavují individuálně pro každého trénujícího.
  • Hmotnost závaží lze nastavit zcela přesně.
  • Trénink probíhá při minimálním zatížení kloubů a prakticky bez nebezpečí poranění.
  • Odpor, který se během pohybu mění, odpovídá přirozené silové křivce jednotlivých svalů.
pruhy

Nejnovější akce

pruhy

Skupinové lekce

20.9.
2018

Naučím vás originál karibské tance! ... více

Curling

28.10.
2018

Přijďte si zahrát o víkendu turnaj neregistrovaných hráčů. ... více

Děti

13.8.
2018

První pololetí kroužků a oddílů na Třešňovce! ... více

starší akce