Junior Prague Open

Dear Curling Friends!

We would like to invite you to the Junior Prague Open – a World Curling Tour Junior event taking place in Prague Czech Republic.
The event will be played in our Curling Club Arena (2-sheet dedicated curling facility), which is part of Sport Centrum Tresnovka

▪️ Dates: Jan 4 – Jan 7, 2024
▪️ Number of teams: 16 (8 Junior Men and 8 Junior Women)
▪️ Prize money: 3200 EUR (1600 EUR each category)
▪️ Entry fee: 450 EUR
▪️ System of play: groups, QF, SF, F
▪️ Free 30-minutes practice sessions available on Thursday morning
▪️ First game: Thursday afternoon

▪️ Registration: WCT registration form or in our website
▪️ Registration deadline: December 10th, 2023
▪️ E-mail: curling@centrumtresnovka.cz

▪️ https://www.centrumtresnovka.cz/turnaje-tournaments/

A complete list of participating teams and the games schedule will be published immediately after the registration deadline. Some confirmations might be sent out earlier. The lists of registered/confirmed teams are available on WCT website.

If necessary, the organizing committee reserves the right to select teams based of WCT rankings. Entry fee must be paid no later than Dec 5th, 2023 (bank transfer details will be provided in an email).

Should you require an invoice for your club/association/company, please provide us with your invoicing details including a valid tax identification number before making the payment. Entry fee will not be refunded for any withdrawals made after Dec 15th, 2023. Any refunds requested before that date will be charged with a cancellation fee of 100 EUR.

Please note that successful submission of the entry form will be confirmed with an automated email. If you have not received a message from us after submitting a registration form, please let us know on: curling@centrumtresnovka.cz

System of play and prize fund might change if less than 12 teams participate.

See you soon at Prague

Best regards

Radek Klima

_________________________________________________

Vážení přátelé curlingu!

Rádi bychom Vás pozvali na Junior Prague Open – juniorský turnaj World Curling Tour, který se koná v Praze v České republice.

Akce se bude hrát v naší Curling Club Aréně (specializované curlingové hale), která je součástí Sportovního centra Třešňovka.

▪️ Termín: 4. ledna – 7. ledna 2024
▪️ Počet týmů: 16 (8 juniorů a 8 juniorek).
▪️ Ceny: 3200 EUR (1600 EUR v každé kategorii)
▪️ Startovné: 450 EUR
▪️ Hrací systém: skupiny, QF, SF, F
▪️ Ve čtvrtek dopoledne jsou k dispozici 30minutové tréninky zdarma.
▪️ První hra: Čtvrteční odpoledne
▪️ Registrace: Registrace na WCT nebo na našich webových stránkách
▪️ Uzávěrka registrací: 10. prosince 2023
▪️ E-mail: curling@centrumtresnovka.cz

▪️ https://www.centrumtresnovka.cz/turnaje-tournaments/

Kompletní seznam zúčastněných týmů a rozpis zápasů bude zveřejněn ihned po uzávěrce přihlášek. Některá potvrzení mohou být rozeslána dříve. Seznamy přihlášených/potvrzených týmů jsou k dispozici na webových stránkách WCT.

V případě potřeby si organizační výbor vyhrazuje právo vybrat týmy na základě žebříčku WCT. Přihlašovací poplatek musí být uhrazen nejpozději do 5. prosince 2023 (údaje o bankovním převodu budou poskytnuty v e-mailu).

Pokud budete požadovat fakturu pro svůj klub/asociaci/firmu, poskytněte nám prosím před provedením platby fakturační údaje včetně platného daňového identifikačního čísla.

Účastnický poplatek nebude vrácen v případě odstoupení od sturnaje po 15. prosinci 2023. Jakékoli vrácení peněz požadované před tímto datem bude zpoplatněno storno poplatkem ve výši 100 EUR.

Upozorňujeme, že úspěšné odeslání přihlašovacího formuláře bude potvrzeno automatickým e-mailem. Pokud jste od nás po odeslání registračního formuláře neobdrželi žádnou zprávu, dejte nám prosím vědět na: curling@centrumtresnovka.cz.

Systém hry a výše cen se může změnit, pokud se zúčastní méně než 12 týmů.

Brzy se uvidíme v Praze Zbraslavi

S pozdravem

Radek Klíma

 

 

WCT_LOGO