WCT Women Prague Open

Dear Curling Friends!

We would like to invite you to the Women Prague Open – a World Curling Tour Men event taking place in Prague Czech Republic.
The event will be played in the Curling Club Arena which is part of Sport Centrum Tresnovka – 2-sheet dedicated curling facility

▪️ Dates: Feb 22 – Feb 25, 2024
▪️ Number of teams: 16
▪️ Prize money: 3000 EUR
▪️ Entry fee: 500 EUR
▪️ System of play: groups + QF, SF, F
▪️ Free 30-minutes practice sessions available on Thursday morning
▪️ First game: Thursday 12:00 am, 2:30 pm, 5:30 pm or 8:00 pm
▪️ Registration: WCT registration form
▪️ Registration deadline: December 15th, 2023
▪️ E-mail: curling@centrumtresnovka.cz
▪️ https://www.centrumtresnovka.cz/turnaje-tournaments/

A complete list of participating teams and the games schedule will be published immediately after the registration deadline. Some confirmations might be sent out earlier. The lists of registered/confirmed teams are available on WCT website.

If necessary, the organizing committee reserves the right to select teams based of WCT rankings. Entry fee must be paid no later than Dec 31th, 2023 (bank transfer details will be provided in an email).

Should you require an invoice for your club/association/company, please provide us with your invoicing details including a valid tax identification number before making the payment. Entry fee will not be refunded for any withdrawals made after Dec 16th, 2023. Any refunds requested before that date will be charged with a cancellation fee of 100 EUR.

Please note that successful submission of the entry form will be confirmed with an automated email. If you have not received a message from us after submitting a registration form, please let us know on: curling@centrumtresnovka.cz

System of play and prize fund might change if less than 12 teams participate.

See you soon at Prague

Best regards

Radek Klima

__________________________________________________________________________________

Vážení přátelé curlingu!

Rádi bychom vás pozvali na Women Prague Open – událost World Curling Tour Men, která se koná v Praze v České republice.
Akce se bude hrát v Curling Club Areně, která je součástí Sport Centra Třešnovka – dvoudráhové curlingové haly.

▪️ Termíny: 22. 2. – 25. 2. 2024
▪️ Počet týmů: 16
▪️ Odměna: 3000 EUR
▪️ Startovné: 500 EUR
▪️ Systém hry: skupiny + QF, SF, F
▪️ Ve čtvrtek ráno jsou k dispozici bezplatné 30minutové tréninky
▪️ První zápas: čtvrtek 12:00, 14:30, 17:30 nebo 20:00
▪️ Registrace: WCT registrační formulář
▪️ Uzávěrka přihlášek: 15. prosince 2023
▪️ E-mail: curling@centrumtresnovka.cz
▪️ https://www.centrumtresnovka.cz/turnaje-tournaments/

Kompletní seznam zúčastněných týmů a rozpis her bude zveřejněn ihned po uzávěrce registrací. Některá potvrzení mohou být odeslána dříve. Seznamy přihlášených/potvrzených týmů jsou k dispozici na webu WCT.

V případě potřeby si organizační výbor vyhrazuje právo vybrat týmy na základě žebříčku WCT. Startovné je nutné uhradit nejpozději do 31. prosince 2023 (údaje o bankovním převodu budou poskytnuty e-mailem).

Pokud požadujete fakturu pro svůj klub/sdružení/společnost, poskytněte nám před platbou své fakturační údaje včetně platného daňového identifikačního čísla. Vstupní poplatek nebude vrácen za zrušení provedené po 16. prosinci 2023. Jakékoli refundace požadované před tímto datem budou účtovány storno poplatkem ve výši 100 EUR.

Vezměte prosím na vědomí, že úspěšné odeslání přihlašovacího formuláře bude potvrzeno automatickým e-mailem. Pokud jste od nás po odeslání registračního formuláře neobdrželi zprávu, dejte nám prosím vědět na: curling@centrumtresnovka.cz

Systém hry a cenový fond se mohou změnit, pokud se zúčastní méně než 12 týmů.

Brzy na viděnou v Praze

s pozdravem

Radek Klíma

WCT_LOGO