Oddíly a kroužky

ZAČÁTEK 2. POLOLETÍ JE TU! OD 12.02.2024 SI MŮŽETE VYZKOUŠET PRVNÍ LEKCI 2.POLOLETÍ NAŠICH ODDÍLŮ I KROUŽKŮ ZDARMA! PŘIJĎTE SI VŠECHNY SPORTY V UVEDENÝCH ČASECH VYZKOUŠET A ZJISTIT, KTERÁ LEKCE BUDE TA PRAVÁ PRÁVĚ PRO VÁS! REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO NA UKÁZKOVÉ HODINĚ JEŠTĚ DNES! KAPACITA JE OMEZENA.

KROUŽKY V CENTRU TŘEŠŇOVKA

Kroužky nabízí zejména mladším dětem všeobecnou a celkovou sportovní průpravu zaměřenou především na daný sport. Přijďte si je vyzkoušet v náborovém týdnu od 12.02.2024 zdarma!

KROUŽEK CURLINGU
KROUŽEK POHYBOVÉ TANĚČNÍ HRÁTKY

KROUŽEK S BADMINTONEM
JUMPER A JUMPER MINI – SKÁKACÍ LEKCE NA TRAMPOLÍNÁCH

ODDÍLY POŘÁDANÉ CENTREM TŘEŠŇOVKA

V Centru Třešňovka otevíráme tradičně oddíl badmintonu. Oddíl nabízí dětem komplexní a cílený trénink vybraného sportu a to s frekvencí 1x až 3x týdně tak, aby se děti mohly účastnit i soutěží, vše pod vedením zkušených a kvalifikovaných lektorů s trenérskou licencí. Na rozdíl od kroužku badmintonu je oddíl určen pro děti, které se s badmintonem již setkaly a vědí, že se mu chtějí věnovat na vyšší úrovni. Děti se mohou registrovat do Českého badmintonového svazu za oddíl Centrum Třešňovka a připravovat se na soutěže.

ODDÍL BADMINTONU

krouzky-nove
  1. PRVNÍ KROK – PŘIHLÁŠKA NA UKÁZKOVOU HODINU ZDARMA

Přihláška slouží k rezervaci Vašeho místa na ukázkové hodině zdarma. Díky tomu lépe odhadneme kapacitu a zajistíme dostatek trenérů na první ukázkovou lekci. Přihláška je nezávazná. Potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky Vám bude zasláno do emailu ihned po jejím vyplnění.

  1. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Pokud se následně rozhodnete kurz navštěvovat, prosím postupujte podle pokynů k platbě a kurz uhraďte. Objednávka se tak stane závaznou. Víc již není potřeba. Veškeré informace i pokyny k platbě najdete vždy ve svém emailu v rekapitulaci přihlášky.

Řádně přihlášení a zaplacení účastníci mají přednost v omezené kapacitě kurzu.

Prosím vyplňte přihlášku před každým pololetím zvlášť, slouží jako objednávka daného kurzu. Pokračování v dalším pololetí není automaticky prodlužováno.

Pozor na odlišná čísla účtů u jednotlivých oddílů či kroužků!

  1. PRŮBĚH KURZU

2. pololetí začíná v týdnu 12.02. – 16. 02. 2024 a končí v týdnu 17.06. – 21.06.2024 (týden 24.-28.6.2024 je určen pro případné náhrady lekcí).

Kroužek je organizován jako pololetní kurz. Tréninky a kroužky, na které připadají školní prázdniny, svátky nebo dny pracovního klidu se nekonají:
28.-29.03.2024 Velikonoční prázdniny
01.04.2024 Velikonoční pondělí
01.05.2024 Svátek práce
08.05.2024 Den vítězství

Věková hranice je pouze orientační a lze konzultovat s trenérem dle dovedností.

Minimální počet dětí na všechny kroužky je 6. Maximální kapacita je určena pro každý kroužek/oddíl zvlášť.

4. NÁHRADY A STORNO POPLATKY:

Náhrady a storno poplatky:

Každou nevyčerpanou lekci (např. z důvodu nemoci, dovolené s rodiči apod.) lze nahradit v jiný termín, je-li to možné vzhledem k četnosti kroužku. Za nevyčerpané náhrady nevzniká nárok na vrácení peněz.

V případě dlouhodobé nemoci (s potvrzením od lékaře) budeme náhrady řešit individuálně. Obraťte se prosím na recepci.

Lekce zrušené trenérem (z důvodu nemoci, pracovních povinností, školení trenérů apod.) budou nahrazovány po domluvě a individuálně a to buď v jiný termín kroužku, je-li to možné vzhledem k jeho četnosti, nebo novým termínem.

Rodič nebo zákonný zástupce může dítě kdykoliv písemně odhlásit. Již zaplacený členský příspěvek se ale v takovém případě nevrací.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nízkého zájmu kroužek/oddíl bez náhrady zrušit (v tom případě se přihlášeným účastníkům vrací veškeré uhrazené prostředky v plné výši). 

oddily a krouzky
oddily a krouzky
oddily a krouzky