Oddíly a kroužky

NÁBOROVÝ TÝDEN JE TU! OD 06.02.2023 SI MŮŽETE VYZKOUŠET PRVNÍ LEKCI 2.POLOLETÍ NAŠICH ODDÍLŮ I KROUŽKŮ ZDARMA! PŘIJĎTE SI VŠECHNY SPORTY V UVEDENÝCH ČASECH VYZKOUŠET A ZJISTIT, KTERÁ LEKCE BUDE TA PRAVÁ PRÁVĚ PRO VÁS! REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO NA UKÁZKOVÉ HODINĚ JEŠTĚ DNES! KAPACITA JE OMEZENA.

KROUŽKY V CENTRU TŘEŠŇOVKA

Kroužky nabízí zejména mladším dětem všeobecnou a celkovou sportovní průpravu zaměřenou především na daný sport. Přijďte si je vyzkoušet v náborovém týdnu od 06.02.2023 zdarma!

PŘIHLÁŠKY:
pro přihlášení se na kroužek klikněte níže:

KROUŽEK CURLINGU
KROUŽEK DĚTSKÁ JÓGA
KROUŽEK POHYBOVÉ TANĚČNÍ HRÁTKY
KROUŽEK S BADMINTONEM
JUMPER A JUMPER MINI – SKÁKACÍ LEKCE NA TRAMPOLÍNÁCH

 

ODDÍLY POŘÁDANÉ CENTREM TŘEŠŇOVKA

V Centru Třešňovka otevíráme tradičně oddíl badmintonu. Oddíl nabízí dětem komplexní a cílený trénink vybraného sportu a to s frekvencí 1x až 3x týdně tak, aby se děti mohly účastnit i soutěží, vše pod vedením zkušených a kvalifikovaných lektorů s trenérskou licencí. Na rozdíl od kroužku badmintonu je oddíl určen pro děti, které se s badmintonem již setkaly a vědí, že se mu chtějí věnovat na vyšší úrovni. Děti se mohou registrovat do Českého badmintonového svazu za oddíl Centrum Třešňovka a připravovat se na soutěže.


pro přihlášení do oddílu klikněte níže:
ODDÍL BADMINTONU

  1. PRVNÍ KROK – PŘIHLÁŠKA NA UKÁZKOVOU HODINU ZDARMA

Přihláška slouží k rezervaci Vašeho místa na ukázkové hodině zdarma. Díky tomu lépe odhadneme kapacitu a zajistíme dostatek trenérů na první ukázkovou lekci. Přihláška je nezávazná. Potvrzení o úspěšném přijetí přihlášky Vám bude zasláno do emailu ihned po jejím vyplnění.

  1. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Pokud se následně rozhodnete kurz navštěvovat, prosím postupujte podle pokynů k platbě a kurz uhraďte. Objednávka se tak stane závaznou. Víc již není potřeba. Veškeré informace i pokyny k platbě najdete vždy ve svém emailu v rekapitulaci přihlášky.

Řádně přihlášení a zaplacení účastníci mají přednost v omezené kapacitě kurzu.

Prosím vyplňte přihlášku před každým pololetím zvlášť, slouží jako objednávka daného kurzu. Pokračování v dalším pololetí není automaticky prodlužováno.

Pozor na odlišná čísla účtů u jednotlivých oddílů či kroužků!

  1. PRŮBĚH KURZU

4l pololetí začíná v týdnu 06.02. – 10. 02. 2023 a končí v týdnu 19.06. – 23.06.2023. 

Kroužek je organizován jako pololetní kurz.  Tréninky a kroužky, na které připadají školní prázdniny, svátky nebo dny pracovního klidu se nekonají:

jarní prázdniny 13.-17.03.2023
velikonoční prázdniny 06.-10.04.2023
svátek práce 01.05.2023
Den vítězství 08.05.2023
Věková hranice je pouze orientační a lze konzultovat s trenérem dle dovedností.

Minimální počet dětí na všechny kroužky je 6. Maximální kapacita je určena pro každý kroužek/oddíl zvlášť.

4. NÁHRADY A STORNO POPLATKY:

Každou nevyčerpanou lekci lze nahradit v jiný termín, je-li to možné vzhledem k četnosti kroužku. Za nevyčerpané náhrady nevzniká nárok na vrácení peněz.
V případě dlouhodobé nemoci (s potvrzením od lékaře) budeme náhrady řešit individuálně. Obraťte se prosím na recepci.
Rodič nebo zákonný zástupce může dítě kdykoliv písemně odhlásit. Již zaplacený členský příspěvek se ale v takovém případě nevrací.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nízkého zájmu kroužek/oddíl bez náhrady zrušit (v tom případě se přihlášeným účastníkům vrací veškeré uhrazené prostředky v plné výši).

oddily a krouzky
oddily a krouzky
oddily a krouzky